Assalamualaikum, insya Allah besok:

Hari: Minggu, 3 November 2013

Pukul: 08.00 – selesai

Tempat: SMP Islam Al Abidin

Akan diadakan Test tertulis untuk calon siswa baru dan wawancara untuk wali murid Tahun Ajaran 2014/2015.

Sekian dan terimakasih

Wassalamualaikum wr.wb.